Moda Tasarımı Programı

Genel Bilgiler

Program Profili

Moda tasarım programının amacı; üretimin tüm aşamalarını ayrıntılı bir biçimde işleyerek öğrencilerine tekstil işletme yapısı, yönetimi, iş akışı konularına hakim, temel bilgi ve becerilere sahip olacak şekilde, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarla uzmanlık kazandırarak farklı niteliklere sahip tekstil laboratuvar cihazlarını, dikiş makinelerini kullanabilen, konfeksiyon üretimi ile ilgili gerekli becerilere sahip, dikiş ve nakış tekniklerini bilen, tasarım ve tasarımcılık yetilerine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Hedef:
* Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgili,
* Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen,
* Tekstil işletmelerinin yapısı ve organizasyonunu tanıyan,
* Tekstil işletmelerindeki mevcut üretim programlarını kullanabilen, üretim planlamasını ve
analizlerini yapabilen,
* Üretim hattındaki tüm işlemlere hâkim olarak denetleme yapabilme becerilerine sahip,
* Dikiş-nakış ve tasarım tekniklerini bilen ve uygulayabilen,
* Konfeksiyon atölyesi makineleri ve Tekstil Laboratuvar cihazlarını kullanabilen,
* Takım çalışmalarını yürütebilen,
* Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen ve etkin iletişim becerilerine sahip,
* Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen meslek
elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

İstihdam Olanakları

Bölümden mezun olan Moda Tasarımcıları, Kamu ve özel sektöre ait tekstil firmalarının tasarım departmanları, ürün geliştirme ( ür-ge), araştırma geliştirme (ar-ge) , koleksiyon hazırlık, planlama bölümlerinde tasarımcı olarak çalışabilmektedirler. Bunların dışında tasarım stüdyolarında, moda evlerinde istihdam olanakları bulunmaktadır.

Dikey Geçiş Olanakları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.